Select Language EN / TR
Boş Zaman

Haftanın Eseri

Boş Zaman

Fernand Léger’in 1949 yılında tamamladığı eseri “Les Loisirs/Boş Zaman, David Louis Anısına”, sanatçının 1945 yılında Amerika’ya dönmesinin ardından benimsediği herkese hitap eden bir sanat dili oluşturma çabasının önemli bir örneğidir. Dönemin Amerikan modasına uygun kıyafetleri ile tasvir edilen altı figür, halkın içinden bir ailenin boş zamanlarında bisiklete binmek ve sahile gitmek gibi keyifle uğraştıkları aktiviteleri ve beraber vakit geçirmekten duydukları mutluluğu yalın bir dil ile yansıtır. Léger’in kavramsal ve teknik anlamda benimsediği sadelik, sanatçının seçtiği konuda, çizgilerinde, kullandığı renklerde ve oluşturduğu kompozisyonda kendisine karşılık bulur. Eserin alt kısmında yer alan ve elinde “David Louis’nin anısına” yazılı bir not tutan kadın figürünün postürü, Jacques Louis David’in efsanevi tablosu “Marat’nın Ölümü”ne bir göndermede bulunur. Doğrudan sanatın toplum ile ilişkisine dair bir sembol niteliğinde olan bu referans, Léger’in “Les Loisirs” tablosunda aktardığı politik duruşuyla doğrudan ilintilidir.

Yedinci Vadi

Haftanın Haberi

Yedinci Vadi

Galeri Nev, ilhamını Pers Mitolojisi’nden alan “Yedinci Vadi” isimli grup sergisine ev sahipliği yapıyor. İsmini Simurg isimli efsanevi kuşun peşine düşen diğer kuşların yolculukları boyunca geçtikleri yedi vadiden alan seçkide çağdaş sanatın ülkemizdeki önemli temsilcilerinden Alev Ebüzziya Siesbye, Behçet Safa, Bilge Friedlaender, Canan Tolon, Füsun Onur, Gökçen Dilek Acay, Murat Morova ve Serdar Arat’ın işleri bir araya geliyor. Serginin etrafında şekillendiği mitolojik anlatı temelde kuşların bilgiye erişmek için yaptıkları yolculukta yüzleştikleri ile içsel yolculuklarımız sırasında karşılaştığımız gerçekler arasında bir bağ kuruyor. Sergi, belirsizliklerin ve tahmin edilemez olayların hüküm sürdüğü bir dünyada sanatın bir yol gösterici olarak nasıl umut, ilham ve birlik kaynağı olabileceğini yeniden sanatseverlere hatırlatıyor. “Yedinci Vadi”, 28 Ağustos’a kadar İstanbul Galeri Nev’de ziyaret edilebilir.

Fernand Léger

Haftanın Sanatçısı

Fernand Léger

1881 doğumlu Fransız sanatçı Fernand Léger farklı dönemlerde pratiğini zamanın ruhuna uygun bir şekilde güncelleyerek üretimini İzlenimcilik, Kübizm, Fovizm ve rengin ön planda olduğu soyut figüratif bir teknik ekseninde geliştirmiştir. Fransa ve Amerika arasında yaşamış olan Léger, Birinci ve İkinci Dünya Savaşları’nın yarattığı politik, kültürel ve sosyal dalgalanmalardan etkilenmiş, eserlerinde tüketim toplumunun gelişimine ve Endüstri Devrimi gibi olayların etkisiyle değişen yaşantının yansımalarına yer vermiştir. Çok yönlü bir sanat insanı olan Léger’in tablolarının yanı sıra illüstrasyonları, seramik heykelleri, set ve kostüm tasarımları, mozaik ve sinema üzerine çalışmaları da bulunur. 1955 yılında hayatını kaybeden Fernand Léger kendine has geometrik formları ve güçlü renklerin öne çıktığı eserleri ile teknik ve kavramsal olarak Pop-Art’ın ilk örneklerine imza atmıştır.