Select Language EN / TR
Evinde Hissetmek

Haftanın Eseri

Evinde Hissetmek

Ramazan Can’ın 2019 yılında ürettiği “Evinde Hissetmek” serisinin parçası olan aynı adlı eser sanatçının disiplinler arası çalışma pratiğini gözler önüne serer. Neon ve kumaşı bir arada kullanan sanatçı gelenek ile modern yaşantının çarpışmasını eserine taşır. Neonun ışıkları bu soluk halıyla yan yana geldiğinde oldukça baskın görünür. Ancak halının soluk yapısı, neonla birleşince yarattığı tezat ile eserin bütünlüğü için önemli bir unsur olarak göze çarpar. İzleyiciye iki karşıt kutup olarak gelenek ve modern yaşantıyı sunan eser evinde hissetme halinin ancak bu zıt kutupların bir arada olması ile gerçekleşebileceğini söyler. Can’ın Türkiye’nin sosyolojisiyle yakın temasta bulunan üretim pratiği göz önünde bulundurulduğunda “Evinde Hissetmek” kent ve kırsal arasındaki çelişkinin bir göstergesi olarak yorumlanabilir. Bu bağlamda ev ne sadece kentin modern yaşantısı ne de kırsalın gelenekçi yaklaşımıdır. Aksine “ev” ikisinin bir arada barış içinde bulunduğu yerdir.

Görülmeyenler

Haftanın Haberi

Görülmeyenler

Elgiz Müzesi’nde 2012 yılından beri devam eden Elgiz Teras Sergileri 14. edisyonuyla izleyiciyle buluştu. “Görülmeyenler“ başlığı ile 37 heykelden oluşan sergide sanatçıların farklı yaklaşımları ve malzeme kullanımları dikkat çekiyor. Nilüfer Ergin, Rahmi Aksungur, Seyhun Topuz,Haşim Nur Gürel, Meliha Sözeri, Ömer Emre Yavuz ve Can Elgiz’den oluşan seçici kurul sergide yer alacak eserleri 109 sanatçı ve 134 eser arasından belirledi. Kavramsal çerçevesini “görmek” üzerine kuran sergi, görmediğimiz ve bilmediğimiz şeylerin sadece bir bakış açısı değişimiyle hayatımıza girebileceğinin altını çiziyor. Sergide yer alan 37 sanatçı, eserlerinde bu bakış açısının değişmesi sonucunda ortaya çıkabilecek yeni karşılaşmaları göstermeyi hedefliyor. “Görülmeyenler” 22 Ekim’e kadar Elgiz Müzesi’nin heykel sergileri için açılan teras katında ücretsiz izlenebilir.

Ramazan Can

Haftanın Sanatçısı

Ramazan Can

1988 Manisa doğumlu Ramazan Can 2011 yılında Gazi Üniversitesi Resim Eğitimi bölümünden mezun oldu. Yüksek lisansını 2015 yılında aynı üniversitenin resim ana sanat dalı bölümünde tamamladı. Eserlerinde gelenek ve modern yaşamın kesişim noktalarını ele alan sanatçı, bu kesişimde ortaya çıkan çatışmalar üzerinde durur. Bu çatışmalar Can’ın eserlerinde hem figürlerin resmedilme biçimi hem de beton ve neon gibi malzemelerin geleneksel motiflerle bezeli halılarla iç içe kullanılması aracılığıyla yansıtılır. Geleneksel yaşantının üzerinde durduğu noktalarda yörüklerin yaşam pratikleriyle yakından ilgilenen sanatçı bu pratikleri bireysel deneyimleri ile harmanlar. Modern yaşamı ele aldığı anlarda ise günümüz Türkiye’si ve bireyin toplum içerisindeki konumu Can’ın eserlerinde önemli yer tutar. Gazi Üniversitesi Resim Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak çalışan Can, yaşamına ve çalışmalarına Ankara’da devam ediyor.