Teb Özel Dijital Müze

Sanatçılar, Galericiler, Koleksiyonerler

Yahşi Baraz, Galeri Baraz Yayınları, 2013

1985 yılından 2013 yılına kadar Yahşi Baraz'ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımladığı 79 makalesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan kitabın editörü Oğuz Erten. Ve Dünya sanat ortamının en önemli isimlerinin bir arada bulunduğu, birçoğu hakkındaki Türkçe bilgilere ilk defa ulaşım sağlayan bu toplu kaynak, sanat alanında üretilecek yeni kitap, tez ve makaleler için de bir başvuru niteliği taşıyor.

Kitaptaki makaleler, Yahşi Baraz’ın seyahatlerinde birebir tanıştığı sanatçılarla ilgili yazıları da içerdiğinden aynı zamanda onun gezi notları olma özelliğini de taşıyor. Kitaptaki görsellerde Yahşi Baraz'ın bu gezileri esnasında çekilmiş fotoğraflar da yer alıyor.

2010 yılında yayımlanan "Sanat Müzeleri" kitabı ile birlikte Yahşi Baraz'ın sanat yazını alanındaki tüm üretimini de bir arada görmeye olanak sağlıyor.