Teb Özel Dijital Müze

Great Collectors of Our Time: Art Collecting Since 1945

James Stourton, Scala, 2008 – İngilizce

1945’te 2. Dünya savaşı sonrası Paris halen sanatın başkentiyken, merkezin Avrupa’dan Amerika’ya kaydığı dönemde, Amerikalı koleksiyoncuların ilgisi de Kıta Avrupa’ sının tarihi eserlerine yöneliyordu.

20.yüzyılın başlarında kişiler evlerini dekore etmek amacıyla koleksiyonculuk yapıyorlardı. Fakat yüzyılın ortalarında, Rockefellerlar ya da Guggenheimlar gibi ünlü kolleksiyoncular, parçalarını müzelerde ve galerilerde halka açmayı seçtiler. Bu kitapta, bu ünlü kolleksiyoncuların topladığı Picasso, Ingres, Goya ve birçok sanatçıya ait eseri inceleyebilirsiniz.

Kitap bu eksen kayması yörüngesinde 20.yy sanat koleksiyoncularının serüvenini belgeler nitelikte.