Select Language EN / TR
 • Sanat Eserinin Sigortalanması
 • Ekspertiz / Değerleme Hizmetleri
 • Sanat Eserinin Sigortalanması
 • Ekspertiz / Değerleme Hizmetleri

Bilmeniz Gerekenler

Teb Ozel Dijital Muze Bilmeniz Gerekenler

Sanat Eserinin Sigortalanması

Sanat Eserinin Sigortalanması


Sigorta genel anlamda bireylerin bazı şartlar altında karşılaşacakları, zarar ve gelir kaybına yol açan olayların, ekonomik sonuçlarından kendilerini korumak için belli bir prim karşılığında risklerini devrettiği anlaşmalardır. Dünyada refah toplumunun yükseldiği 1970’lerden itibaren, Türkiye’de ise 2000’lerle birlikte gelişen sanat sigortası ise, temelde sanat eserlerinin kendine özgü özellikleri esas alınarak ve sağlanan koruma ile ilgili gerekliliklere dayanılarak hazırlanır.

Aşağıdakiler için içeriği, kapsamı ve süresi değişebilen sigortalamalar yapılabilir.

 • Kişisel koleksiyonlar,
 • Tek tek eserler, her türden değerli eşya veya antikalar,
 • Galeriler,
 • Sergileme süresine özgü zamansal sınırı olan etkinlikler,
 • Büyük kurumsal şirket veya vakıf koleksiyonları,
 • Müze koleksiyonları,
 • Tarihi yapılar ve taşınabilir tarihi eserler


Uluslararası anlamda dünyanın her yerinde geçerli ve 7/24 acil hizmetler içeren poliçeler hazırlanabilmektedir.

Öncelikle sigorta programları “All Risk” formülü ile sunulmakta olup bu formül, söz konusu programların sanat eserinde yeniden oluşabilecek ve hasara neden olabilecek yaklaşık tüm olayları kapsadığı anlamına gelmektedir. Sigorta kapsamını belirleyen belli başlı unsurlar şunlardır:

 • Klasik sigorta anlayışı çerçevesinde hırsızlık, yangın, sel, su baskını, deprem gibi doğal afetler,
 • Terör tehlikesi,
 • Sanat eserlerinin kırılma, yırtılma veya yüzey hasarları, su vb. sıvı maddeye maruz kalması, nem hasarları,
 • Sergi veya fuar veya her tür etkinlikte sergileme sırasında oluşabilecek hasarlar,
 • Nakliye esnasında oluşabilecek hasarlar,
 • Eserin hasar sonrası belirlenecek olası yurtiçi veya yurtdışı tamir veya restorasyon masrafları,
 • Sanat eserinin üretildiği teknik ve malzeme dolayısıyla gereken özel koruma ve saklama koşulları,
 • Koleksiyoner veya kurumun isteyeceği özel koşullar,

Dolayısıyla bu riskler açısından bakıldığında nakliye, depolama koruma ve bakım da ek kalemler olarak değerlendirilir. Bir bütün olarak her aşamasında riskleri azaltılmış tam bir koruma yaklaşımı toplam sigorta maliyetini azaltacaktır.

İkinci olarak sanat eserinin tahmini ticari değerinin koleksiyoner ve sigorta kurumu ile beraber müşterek onay vermek suretiyle belirlenmesi gerekir. Süreç içinde sanat tarihi konusunda uzman bir bilirkişinin yapacağı inceleme değerin belirlenmesi için kilit rol oynar. Sigorta değerlemesi yapılırken aşağıdaki kriterler dikkate alınır:

 • Doğrudan sanat eserinin türü, boyutları ve malzemesi,
 • Dolaylı olarak, sanatçının kariyeri ve piyasa içinde benzer eserlerinin fiyat aralığı, Eserin sahte veya çalıntı olmadığına dair belgeler olarak kurumdan alınmış fatura ve orijinallik sertifikası,
 • Eserin kondisyonunun belirlenmesi için varsa üzerindeki hasar ve tamirlerin tespiti,
 • Bir yatırım aracı olan eserin belirli periyotlar dahilinde gelecekte kazanabileceği olası değer artışlarının tespiti

“Mutabakatlı Değer” adı verilen bu prosedür koleksiyonere, hasar durumunda tam teminat verilmesini ve taraflar arasında yapılan geri ödeme anlaşmasının hızlı ve kolayca gerçekleştirilmesini sağlar. Herhangi bir hasar durumunda, sigorta teminatı eserin restorasyonundan ve ayrıca aynı eserin tam ziyan durumunda maruz kaldığı “değer kaybı” yüzünden gerçekleşen giderlerin de göz önünde bulundurulduğu bir geri ödeme hesaplama formülü sunar.

Koleksiyonerler program kapsamında, risklerin tanımlanıp değerlendirilmesi olarak tam bir sigorta teminatı dışında, özel hasar yönetiminden, ayrıca sanat eserlerinin korunması ve restorasyonu ile ilgili ek danışmanlık hizmetlerinden yararlanabilir.

Riskin en aza indirilmesini amaçlayan riskin önlenmesine yönelik hizmetler de teklifler içinde yer alabilecek özel unsurlardan bir kaçıdır.

Ekspertiz / Değerleme

Maddi anlamda değeri olabilecek antikalardan her türlü sanat eserlerine dek profesyonel piyasaya erişiminizi kolaylaştıracak yapılar olan müzayede evleri, Türkiye’de de ön plana çıkan çalışma sistemleriyle ücretsiz hizmet veriyorlar.

Maddi değerini bilmediğiniz fakat ne olduğuna, piyasası olup olmadığına, fiyatına dair pek çok konuda danışmanlık alabileceğiniz müzayede kurumları, gerekli yönlendirmelerle ilgili eşya veya eserinizin alıcısına ulaşmasında da aracı oluyorlar.

Bu aracılık, gerekli hukuki kuralları satıcısından alıcısına kadar her aşamada sözleşmelerle garanti altına alınmış ve halka açık biçimde “herkesin gözü önünde” güvenli bir sistemle gerçekleşiyor.

Her müzayede evi belirli tarihlerde yapacağını önceden ilan ettiği müzayede için “eser kabulü” açar. Çeşitli başlıklarla şekillenen ve ilan edilen müzayede tarihinden önce kayıt altına alınıp “katalog” olarak yayınlanan tüm eserler, izleyici olarak katılımın açık olduğu arttırma usulü ile satışa sunulur.

Eser kabul dönemlerinde antika eşya ve sanat eseriniz hakkında, elinizdeki tüm bilgi ve fotoğraflarla mail üzerinden, müzayede evlerinin ofislerine götürerek ya da yerinde ücretsiz danışmanlık alabilirsiniz. Kısa süre içerisinde alanında eğitim alıp piyasada uzmanlaşmış ekip tarafından incelenip değer biçilerek (ekspertiz) size dönüş yapılır. Müzayede evi ekip dışında akademisyenler ve müze uzmanları gibi kişisel olarak erişimin zor olduğu kurum ve kişilerden de görüş-değerlendirme alabilir.

Eser veya antikanızın maddi değeri, geçmişin sanat özelliğini taşıması, yıllara dayanan eskiliği, nadir bulunması ve durumunun iyi olmasıyla ölçülür. Bu özellikler taşıyan bir eşya "eser" sınıfına girebilir. Fiyatlama ise yine müzayede evinin piyasa verileri çerçevesinde önereceği rakamla gerçekleştirilir.

Kabul ettiğiniz takdirde katalog çalışmalarının yapılabilmesi için eseri müzayede kuruluşuna teslim emeniz istenir. Başta maddi haklarınız olmak üzere komisyon oranları, teslimat ve organizasyon şartlarını belirten bir sözleşme imzalayarak antika veya sanat eserlerinizi teslim edebilirsiniz. Eser, sigortalı olarak teslim alındığı için eserin zarar görmesi veya çalınması konusunda zararınızın karşılanması da garanti altına alınmaktadır.

Müzayedede belirlenen fiyata alıcı çıkmadığı takdirde, sigorta bedeli dahil, eser sahibinden bir ücret talep edilmez ve eser size iade edilir.

Büyük Müzayede Evleri

Antik A.Ş.

1981 ‘de kurulan Antik A.Ş. profesyonel anlamda müzayedeciliği başlatan kurum olarak önem kazanmıştır. Her türlü Antika eşya, Modern ve Çağdaş sanat eserleri piyasasında ön plana çıkan Antik A.Ş. klasik otomobillerden, değerli şaraplara, çok özel saatlerden, mücevher ve takılara, Kuran-Kerim’lerden Osmanlı eserlerine kadar oldukça yüksek çizgide bir yelpazede çalışıyor.

artamonline.com

Beyaz Art

Son yılların önemli müzayede evlerinden Beyaz Art sadece modern ve çağdaş sanat eserlerinden uzmanlıkla oluşturduğu pörtföyü ile daha belirgin bir çizgiye sahip. Bunun dışın da zaman zaman karma eserlerden oluşan bütün bir koleksiyonu satışa sundukları “özel koleksiyon müzayedeleri” de gerçekleştiriyor.

beyazart.com

Portakal Sanat Evi

1914’ten bugüne dört kuşaktır devam eden bir gelenek içinden şekillenen Portakal Sanat Evi, klasik ve modern resimlerden, hatlara, antika mobilyalardan, porselenlere, İznik seramiklerinden, gümüşlere, tombaklardan, değerli metal takımlara, beykoz cam eşyalardan, halı, kilim gibi tekstil ürünlerine kadar çok geniş alanda uzmanlığa sahip.

rportakal.com

Alif Art

Kurum, klasik ve çağdaş Türk resmi, Oryantalist tablolar, Türk hat sanatı, gravür, eski yazmalar, minyatür, tombak, cam sanatı, Osmanlı, Avrupa, Çin ve Uzakdoğu porselenleri, seramik, maden, tekstil, mobilya, Osmanlı tuğralı gümüşleri, Avrupa ve Rus gümüşleri, İznik, Tophâne, Kütahya, Çanakkale, Edirnekâri, mücevher ve murassa altın eserler gibi çok geniş bir alanda, uzmanlıkla hizmet vermektedir.

alifart.com

Sancak Müzayede

25 yıllık müzayede evi, özel koleksiyonların yanısıra, Osmanlı, modern, çağdaş ve karma sanat eserleri alanında uzmanlaşmış bir kurumdur.

Daha ulaşılabilir fiyat bandında hizmet veren müzayede evleri de mevcut;

Nişantaşı Müzayede

Osmanlı Dönemine ait eserler, Tophane, Beykoz işi eserler, Yıldız Porselenleri, tuğralı gümüşler, el yazması Kuran-ı Kerimler, tekstil ve işlemeler, Osmanlı mücevherleri, Fransız, İngiliz ve Rus gümüşleri, Avrupa ve Uzakdoğu porselenleri, Fransız ve İngiliz mobilyaları, bronz ve mermer heykeller gibi geniş bir yelpazede eser bulabilirsiniz.

www.nisantasim.biz

Art Point

Online olarak hizmet veren Art Point, Türk ve Yabancı sanatçıların modern ve çağdaş dönem resim, heykel ve seramik eserlerinden oluşan ve fiyatlalar olarak daha ulaşılabilir bir pörtföy oluşturuyor. Açık artırma usulü belirlenen son satış tarihine kadar web üzerinden teklif verilerek gerçekleştiriliyor.

artpointgallery.com

Ares Müzayede

Çağdaş ve klasik tablolar, Osmanlı ve Avrupa gümüşler, her türlü klasik eşya sınıfında yer alan mobilyalar, heykeller, obje ve mücevherler, hat sanatı eserleri, el yazmaları, Kuran-ı Kerimler, halı ve tekstil eserleri kurumun uzmanlık pörtföyünde yer alıyor.

www.aresmuzayede.com
Teb Özel Dijital Müze YUKARI